Planiraš li studirati u Zagrebu na Medicinskom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Hrvatskim studijima ili na Arhitektonskom fakultetu, sjajan uspjeh na državnoj maturi ti neće biti dovoljan! Ovi fakulteti od kandidata traže još i vrhunske rezultate na prijemnom ispitu! Dođi u Algebru i uz pripreme za državnu maturu, pripremi se dodatno i za prijemne ispite! A među profesorima koji te pripremaju za Filozofski predavat će ti i omiljeni hrvatski matematičar Toni Milun!

Provjerite i iskustva naših polaznika!

Pripreme za prijemni – Medicina ZG

medicina.fwSadržaj prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu u Zagrebu obuhvaća dodatne sadržaje iz Biologije, Fizike i Kemije prema katalogu znanja Medicinskoga fakulteta, a povrh sadržaja koji su potrebni za državnu maturu! Pripremanjem za državnu maturu i učenjem sadržaja koji se ispituju na državnoj maturi niste se u potpunosti pripremili za prijemni ispit na Medicinskom fakultetu u Zagrebu!   Planiraš li upisati ovaj fakultet, pohađanje priprema za prijemni je nužno jer 54% bodova ti donosi upravo prijemni ispit!

Pripreme za prijemni ispit ovog fakulteta uključuju pripreme za državnu maturu + dodatne (razlikovne) nastavne sadržaje za prijemni!

Pripreme možeš započeti u bilo kojem od termina, u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli, Zadru, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Sisku i Kutini, a dodatnih 30 školskih sati (10+10+10) priprema za dodatno gradivo koje se traži na Medicini, organiziramo samo u Zagrebu neposredno prije prijemnog ispita!

POČETAK PIRPREMA ZA PRIJEMNI ISPIT (RAZLIKOVNI DIO): 1. 7. – 5. 7.

Pripreme za državnu maturu i prijemni ispit – Medicina ZG
Obuhvaća priprema za državnu maturu sva 3 predmeta u 108 sati + 30 sati razlika u nastavnom sadržaju
Trajanje 138 sati
Cijena
Cijena Cijena uz gotovinski popust
3.678,00 kn 3.494,00 kn

 

Pripreme za prijemni ispit (samo razlikovni dio) – Medicina ZG
Obuhvaća razlike u nastavnom sadržaju nakon priprema za državnu maturu
Trajanje 30 sati
Cijena
Cijena Cijena uz gotovinski popust
929,00 kn 883,00 kn

Upiši pripreme za ovaj faks!

Pripreme za prijemni – Hrvatski studiji u Zagrebu

 

filozofski.fwSadržaj prijemnog ispita na Hrvatskim studijima u Zagrebu obuhvaća ispitivanje intelektualnih sposobnosti i jedinstven je bez obzira na željeni studijski program. Ove sadržaje je teško unaprijed do kraja uvježbati budući su u podlozi sposobnosti, a ne konkretna znanja. Međutim, jako je važno upoznati tipove zadataka koji te mogu zadesiti te način ispitivanja i rješavanja i pripremiti se za snalaženje u takvoj ispitnoj situaciji. Planiraš li upisati Filozofski fakultet, pohađanje priprema pomoći će ti da upoznaš situaciju i vrste zadataka te smanjiš stres koji može vrlo negativno utjecati na rezultat, a 30% bodova ti donosi upravo prijemni ispit! 

Algebrinom timu u vođenju priprema za ovaj prijemni ispit pridružuje se i omiljeni hrvatski matematičar Toni Milun. Uz svladavanje gradiva testova intelektualnih sposobnosti, koje će voditi profesori psihologije, Toni će se kao matematičar pobrinuti da svladaš tipove problemskih zadataka koji se pojavljuju na prijemnom ispitu za Filozofski fakultet. 

Pripreme za prijemni ispit ovog fakulteta uključuju: 18 školskih sati obrade i uvježbavanja tipskih zadataka te pripreme za ispitnu situaciju.

Pripreme za prijemni ispit ovog fakulteta organiziramo u Zagrebu neposredno prije prijemnog ispita!

POČETAK: 28. i 29. lipnja

Pripreme za prijemni ispit – Filozofski ZG
Obuhvaća sadržaje potrebne za prijemni ispit
Trajanje 18 sati
Cijena
Cijena Cijena uz gotovinski popust
599,00 kn 569,00 kn

Upiši pripreme za ovaj faks!

Pripreme za prijemni – Filozofski ZG

 

filozofski.fwSadržaj prijemnog ispita na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obuhvaća ispitivanje intelektualnih sposobnosti i jedinstven je bez obzira na željeni studijski program. Ove sadržaje je teško unaprijed do kraja uvježbati budući su u podlozi sposobnosti, a ne konkretna znanja. Međutim, jako je važno upoznati tipove zadataka koji te mogu zadesiti te način ispitivanja i rješavanja i pripremiti se za snalaženje u takvoj ispitnoj situaciji. Planiraš li upisati Filozofski fakultet, pohađanje priprema pomoći će ti da upoznaš situaciju i vrste zadataka te smanjiš stres koji može vrlo negativno utjecati na rezultat, a 30% bodova ti donosi upravo prijemni ispit! 

Algebrinom timu u vođenju priprema za ovaj prijemni ispit pridružuje se i omiljeni hrvatski matematičar Toni Milun. Uz svladavanje gradiva testova intelektualnih sposobnosti, koje će voditi profesori psihologije, Toni će se kao matematičar pobrinuti da svladaš tipove problemskih zadataka koji se pojavljuju na prijemnom ispitu za Filozofski fakultet. 

Pripreme za prijemni ispit ovog fakulteta uključuju: 18 školskih sati obrade i uvježbavanja tipskih zadataka te pripreme za ispitnu situaciju.

Pripreme za prijemni ispit ovog fakulteta organiziramo u Zagrebu neposredno prije prijemnog ispita!

POČETAK: 28. i 29. lipnja

Pripreme za prijemni ispit – Filozofski ZG
Obuhvaća sadržaje potrebne za prijemni ispit
Trajanje 18 sati
Cijena
Cijena Cijena uz gotovinski popust
599,00 kn 569,00 kn

Upiši pripreme za ovaj faks!

Pripreme za prijemni – Arhitektura ZG

arhitektonski.fwSadržaj prijemnog ispita na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu obuhvaća ispitivanje opće kulture, likovnih i grafičkih sposobnosti te sposobnosti percepcije prostora. Ove sadržaje treba zaista kvalitetno uvježbati! Planiraš li upisati Arhitektonski fakultet, pohađanje priprema za prijemni je nužno jer 70% bodova ti donosi upravo prijemni ispit!

Pripreme za prijemni ispit ovog fakulteta uključuju: 36 školskih sati obrade i uvježbavanja sadržaja ispita: opće kulture, likovnih i grafičkih sposobnosti te crtanja i percepcije prostora.

Pripreme se odvijaju u kombinaciji učioničke i on-line nastave. Nastava u učionici odvija se u tri dijela, tijekom zimskih i proljetnih praznika te neposredno prije prijemnog ispita. No, to nije sve! Između ovih termina tvoje pripreme se ne prekidaju, već te očekuje kontinuirano vježbanje i dodatnih 5 sati on-line nastave uračunatih u cijenu, kako bi korak po korak napredovao prema svom cilju – uspješnom polaganju ovog prijemnog ispita.

Pripreme za prijemni ispit ovog fakulteta organiziramo u Zagrebu!

POČETAK:

2. 1. – 5. 1. arhitektura 1. dio, prva grupa
3. 4. – 6. 4. arhitektura 2. dio, prva grupa
3. 4. – 7. 4. arhitektura 1.dio, druga grupa
28. 6. – 30. 6. arhitektura 2. dio, druga grupa

 

Pripreme za prijemni ispit – Arhitektura ZG
Obuhvaća sadržaje potrebne za prijemni ispit
Trajanje 36 sati
Cijena
Cijena Cijena uz gotovinski popust
1.299,00 kn 1.234,00 kn

Upiši pripreme za ovaj faks!