Glavno obilježje tehničkih znanosti jest da su one primijenjene, a u tu grupu spada veliki broj disciplina: arhitektura i građevinarstvo, brodogradnja, elektrotehnika, geodezija, grafička tehnologija, kemijsko inženjerstvo, metalurgija, računarstvo, rudarstvo, strojarstvo, tehnologija prometa, tekstilna tehnologija, zrakoplovstvo i dr.

S obzirom da je raspon područja djelovanja tehničkih znanosti vrlo širok, u njihovoj su podlozi i različiti interesi, vještine i sposobnosti pojedinaca koji se njima bave. Međutim, uspješni inženjeri imaju neke zajedničke karakteristike poput izrazito razvijenog smisla za rješavanje tehničkih problema, sposobnost apstraktnog mišljenja, razvijenog smisla za detalje, kreativnosti i sl.

Prijavite se bez obveze!

Upišite fakultet iz područja tehničkih znanosti

Pripremite se za polaganje državne mature, te upišite željeni fakultet iz područja tehničkih znanosti!
Prijavite se bez obveze!

Tehničke disciplina imaju vrlo široka i različita područja djelovanja. Tako se, na primjer, arhitektura bavi projektiranjem i oblikovanjem zgrada i drugih građevina, a uz nju je usko vezano i građevinarstvo koje se bavi poslovima potrebnim za građenje svih vrsta arhitektonskih zgrada, ali i cesta, željezničkih pruga, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacija, melioracijskih objekata, elektrana i sl. Strojarstvo je područje koje ima za cilj proizvodnju uporabnih, korisnih predmeta ili konstrukcija, ali se bavi i dodatnim poboljšanjem, optimizacijom i unaprjeđenjem već postojećih proizvoda. Brodogradnja se bavi izgradnjom i održavanjem brodova, teglenica, platformi i podmornica te ostalih vrsta plovila. Elektrotehnika je primijenjena znanost čije je polje istraživanja teorija i praksa proizvodnje, prijenosa i uporabe električne energije, a računarstvo se bavi proučavanjem teoretskih osnova informacije i računanja te njihovim primjenama u računalnim sustavima. Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava.

tehnicki

 

Najpopularniji fakulteti koji provode studijske programe u ovom području su:

Pogledajte ukupan popis fakulteta i studijskih programa ovog područja.

 

Prijavite se bez obveze!

Upišite fakultet iz područja tehničkih znanosti

Pripremite se za polaganje državne mature, te upišite željeni fakultet iz područja tehničkih znanosti!
Prijavite se bez obveze!