PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU IZ PSIHOLOGIJE:

Psihologija je na državnoj maturi izborni predmet, a polažu ga učenici koji žele nastaviti studij u društveno-humanističkom području, osobito u pomagačkim i edukacijskim zanimanjima.

Andreja Blašković Dodig

Pripreme iz psihologije za državnu maturu prije svega omogućuju sustavan pregled bitnih znanja. Time se postiže preglednost, učinkovitost i ušteda vremena, a izbjegava lutanje. Rješavat ćete zadatke istog tipa kakvi će biti na državnoj maturi, a od vas će se tražiti primjena teorijskih znanja na praktičnim primjerima. Takva vrsta zadataka donosi najviše bodova na državnoj maturi, najbrojnija je na ispitu iz psihologije i maturantima obično zadaje najviše problema.

Pohađajući pripreme, moći ćete razmijeniti svoje spoznaje sa svojim vršnjacima i usporediti svoje znanje s njihovim. Osim toga, ojačat ćete samopouzdanje i lakše svladati tremu prilikom pisane provjere. Kako trema djeluje na rezultate, možemo osjetiti na vlastitoj koži, a upravo to može biti i jedno od ispitnih pitanja. Uostalom, tko bi vam trebao pružiti informacije o tome kako se nositi s tremom ako ne psiholozi? Iskusni profesori i dobro pripremljeni materijali, posebno za tu svrhu, olakšat će vam kvalitetno ponavljanje gradiva, a kontrolnim provjerama znanja moći ćete pratiti svoj napredak. Pripremljenost, organiziranost i marljiv rad uvijek će dovesti do željenog cilja, a mi vam upravo takav pristup nudimo.

Izmjeri svoje znanje iz ovog predmeta

CIJENA PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU IZ PSIHOLOGIJE:

Pripreme iz Psihologije
Trajanje 20 sati
Cijena
Cijena Cijena uz gotovinski popust
599,00 kn 569,00 kn

 

CIJENA UKLJUČUJE:

 • 20 sati nastave
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom
 • on-line baza zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet

 

93% naših polaznika upisuje željeni fakultet u prvom roku!

Pripremite se za polaganje državne mature: odlučite na vrijeme!

Upiši pripreme iz Psihologije

Sadržaj:

Psihologija kao teorijska i primijenjena znanost

 • Definicija i razvoj psihologije
 • Grane i teorijski pravci psihologije
 • Metode istraživanja

Biološke osnove ponašanja

 • Živčana stanica i prijenos živčanog impulsa
 • Organizacija i funkcije živčanog sustava
 • Sustav žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem

Osjeti i percepcija

 • Osjeti i osjetni sustavi
 • Mjerenje osjetljivosti
 • Percepcija

Pamćenje i učenje

 • Pamćenje – definicija i vrste
 • Zaboravljanje i smetnje pamćenja
 • Učenje – definicija i vrste
 • Organizacija učenja

Inteligencija i kreativnost

 • Inteligencija – vrste i mjerenje inteligencije
 • Uloga nasljeđa i okoline u razvoju inteligencije
 • Kreativnost

Emocije i motivacija

 • Emocije – vrste i nastanak
 • Stres
 • Motivacija
 • Frustracija

Psihički razvoj

 • Metode istraživanja u razvojnoj psihologiji
 • Prenatalni razvoj i rođenje
 • Razdoblje dojenčeta i djetinjstva
 • Adolescencija
 • Odraslost i starost

Ličnost

 • Ličnost – tumačenje pojma i čimbenici koji utječu na oblikovanje
 • Teorijski pristupi određenju ličnosti
 • Metode ispitivanja ličnosti
 • Psihički poremećaji

Socijalna psihologija

 • Grupa
 • Grupni utjecaji
 • Sukobi među grupama
 • Stavovi ( stereotipi i predrasude )
 • Agresivno i prosocijalno ponašanje

Upiši pripreme iz Psihologije