PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU IZ HRVATSKOG JEZIKA

Program nastave za Hrvatski jezik utemeljili smo na ponavljanju najznačajnijih obilježja pojedinog književnog razdoblja nakon čega slijedi interpretacija reprezentativnih književnih djela navedenih u aktualnom ispitnom katalogu. Objasnit ćemo načine obrade književnih djela, sistematičnost, sadržaj, likove, teme, forme te osobitosti vrste/žanra kao i glavne probleme te specifičnosti. Tijekom nastave, učenici intenzivno rješavaju i zadatke čitanja s razumijevanjem te zadatke višestrukog izbora – sve usklađeno sa zadatcima s prošlih ispita državne mature. Pojasnit ćemo vam primjere eseja s pravih ispita koji su dobili maksimalan broj bodova te ih temeljito analizirati.

Izmjeri svoje znanje iz ovog predmeta

Saznaj više o konceptu ispita na maturi

CIJENA PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU IZ HRVATSKOG JEZIKA:

Pripreme iz Hrvatskog jezika
Viša (A) razina  Osnovna (B) razina
Trajanje 36 sati Trajanje 30 sati
Cijena Cijena
Cijena Cijena uz gotovinski popust Cijena Cijena uz gotovinski popust
899,00 kn 854,00 kn 849,00 kn 807,00 kn

 

CIJENA UKLJUČUJE:

 • 36 / 30 sati nastave
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom
 • on-line baza zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet

 

93% naših polaznika upisuje željeni fakultet u prvom roku!

Pripremite se za polaganje državne mature: odlučite na vrijeme!

Upiši pripreme iz Hrvatskog jezika

Hrvatski jezik – viša razina

Sadržaj:

 • Teorija književnosti: lirika
 • Teorija književnosti: epika, drama, diskurzivni književni oblici
 • Uvod u esej
 • Najčešće pogreške
 • Temeljna civilizacijska djela
 • Antička književnost
 • Sofoklo: Antigona
 • Srednji vijek
 • Humanizam/predrenesansa
 • Renesansa
 • Hrvatska renesansa
 • Marin Držić: Dundo Maroje
 • Barok
 • Klasicizam i prosvjetiteljstvo
 • Predromantizam, J. W. Goethe: Patnje mladog Werthera
 • Romantizam, E. A. Poe: Crni mačak
 • Hrvatski romantizam
 • Protorealizam
 • Realizam
 • G. Flaubert: Gospođa Bovary
 • F. M. Dostojevski: Zločin i kazna
 • Hrvatski realizam
 • Modernizam (Baudelaire, Ibsen)
 • Hrvatska moderna (Matoš, Vidrić, Begović, dijalektalna lirika)
 • M. Cihlar Nehajev, Bijeg
 • Avangarda (Proust, Pirandello)
 • F. Kafka: Preobrazba
 • Hrvatska književnost od 1916. do 1952.
 • A. B. Šimić: Preobraženja
 • M. Krleža: Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
 • Kasni modernizam, S. Beckett; J. D. Salinger: Lovac u žitu
 • A. Camus: Stranac
 • Druga moderna (Ujević, Cesarić, Tadijanović, Slamnig, Mihalić, Kaštelan, Parun, Pupačić)
 • R. Marinković: Ruke
 • Postmodernizam, I. Aralica; A. Šoljan: Kratki izlet
 • Fonetika i fonologija
 • Morfologija
 • Sintaksa
 • Leksikologija
 • Uvježbavanje zadataka iz jezika

Hrvatski jezik – osnovna razina

Sadržaj:

 • Teorija književnosti: lirika
 • Teorija književnosti: epika, drama, diskurzivni književni oblici
 • Uvod u esej
 • Najčešće pogreške
 • Temeljna civilizacijska djela
 • Antička književnost (Homer: Ilijada, Plaut: Škrtac)
 • Sofoklo: Antigona
 • Srednji vijek
 • Humanizam/predrenesansa (Dante, Petrarca)
 • G. Boccaccio: Dekameron
 • Renesansa
 • Hrvatska renesansa
 • Barok
 • I. Gundulić: Dubravka
 • Klasicizam i prosvjetiteljstvo
 • Predromantizam, J. W. Goethe: Patnje mladog Werthera
 • Romantizam
 • Hrvatski romantizam
 • Protorealizam
 • Realizam
 • Hrvatski realizam
 • V. Novak: Posljednji Stipančići
 • Modernizam
 • H. Ibsen: Nora
 • Hrvatska moderna (Matoš, Vidrić, dijalektalna lirika)
 • A. G. Matoš: Pjesme
 • Hrvatska književnost od 1916. do 1952.
 • Lirika Antuna Branka Šimića
 • M. Krleža: Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
 • Kasni modernizam
 • A. Camus: Kuga
 • Lirika Tina Ujevića i Dragutina Tadijanovića
 • Dobriša Cesarić: Lirika
 • Druga moderna (Slamnig, Mihalić, Kaštelan, Parun, Pupačić)
 • Postmodernizam, P. Pavličić: Dunav
 • Fonetika i fonologija
 • Morfologija
 • Sintaksa
 • Leksikologija
 • Uvježbavanje zadataka iz jezika

Upiši pripreme iz Hrvatskog jezika