PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU IZ FIZIKE

Fizika je na državnoj maturi izborni predmet. Prošlih godina se pokazalo da je na izbornim predmetima teže doći do očekivanog, dobrog rezultata, a koji uvjetuje upise na željene atraktivne fakultete, no u slučaju obaveznih predmeta.

Marko Antolković

Od izuzetne je važnosti dobro se pripremiti za državnu maturu. Minimalna razlika u bodovima odlučuje hoćeš li upisati željeni fakultet. Pripreme su za one koji žele ponoviti i utvrditi školsko gradivo fizike, nadopuniti gradivo koje se možda nije radilo ili nije radilo dovoljno. Redovito pripremanje uvjetuje i osjećaj sigurnosti i manje treme na samom ispitu, a samim tim i bolje rezultate. Pripreme su usklađene s ispitnim katalogom sa naglaskom na pitanja i zadatke koji su proteklih godina najčešće predstavljala problem. Uvježbavati će se gradivo na točno onim tipovima zadataka kakvi se pojavljuju na maturi.

Izmjeri svoje znanje iz ovog predmeta

CIJENA PRIPREMA ZA DRŽAVNU MATURU IZ FIZIKE:

Pripreme iz Fizike
Trajanje 36 sati
Cijena
Cijena Cijena uz gotovinski popust
949,00 kn 902,00 kn

 

CIJENA UKLJUČUJE:

 • 36 sati nastave
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom
 • on-line baza zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet

 

93% naših polaznika upisuje željeni fakultet u prvom roku!

Pripremite se za polaganje državne mature: odlučite na vrijeme!

Upiši pripreme iz Fizike

Sadržaj:

Mehanika

 • Fizikalne veličine
 • SI mjerne jedinice
 • Račun pogrešaka
 • Jednoliko pravocrtno gibanje
 • Jednoliko kružno gibanje
 • Newtonovi zakoni gibanja
 • Zakoni očuvanja
 • Energije i količine gibanja
 • Složena gibanja
 • Opći zakon gravitacije
 • Mehanika fluida

Termodinamika

 • Plinski zakoni
 • Jednadžba stanja idealnoga plina
 • Osnove
 • Molekularno-kinetičke teorije tvari
 • Unutarnja energija i toplina
 • Prvi i drugi zakon termodinamike

Elektromagnetizam

 • Električni naboji
 • Električno polje
 • Krugovi istosmjerne struje
 • Magnetske i elektromagnetske pojave
 • Krugovi izmjenične struje

Titranje, valovi i optika

 • Harmoničko titranje
 • Mehaničko i električno titranje
 • Postanak i širenje mehaničkoga i elektromagnetskoga vala
 • Zakoni geometrijske optike
 • Valna optika

Moderna fizika

 • Specijalna teorija relativnosti
 • Kvantna fizika
 • Nuklearna fizika

Upiši pripreme iz Fizike