Priručnici za pripremu mature

Savjetovanje o maturi i upisima na fakultet u Osijeku

Savjetovanje o maturi u Osijeku

Savjetovanje o maturi i upisima na fakultet u Zagrebu

Savjetovanje o maturi u Zagrebu

Savjetovanje o maturi u Rijeci

Savjetovanje o maturi u Rijeci

Savjetovanje o maturi i upisima na fakultet u Zadru

Savjetovanje o maturi u Zadru

Probna mautra 2014

Probna matura 2014

 

 

 

 

 

 

Naše učionice

Naše učionice

Distribucija brošura 2014

Distribucija brošura 2014

Promocija Osijek 2013

Promocija Osijek 2013

Promocija Rijeka 2013

Promocija Rijeka 2013

Promocija Split 2013

Promocija Split 2013

Karijerno savjetovanje u Zagrebu 2013

Karijerno savjetovanje u Zagrebu 2013

 

 

 

 

 

 

Sadržaj našeg karijernog savjetovanja

Sadržaj našeg karijernog savjetovanja

Smotra Sveučilišta u Zagrebu 2013

Smotra Sveučilišta u Zagrebu 2013

Video

Video

Probna matura 2015

Probna matura 2015

Probna matura 2016

Probna matura 2016