Iskoristi rani popust od 15% za upis do 23. 7.!

Vodeći se rasporedom slobodnih dana učenika, pripremili smo termine nastave tijekom kojih možete pohađati pripreme iz svakog predmeta. U jednom smo danu predvidjeli optimalan broj sati nastave uz dodatne dvije pauze od 15, odnosno 30 minuta.

*Navedeni raspored dana je okviran i moguće je odstupanje od označenog rasporeda u pojedinim danima ili na pojedinim lokacijama unutar pojedinih ciklusa. Točan raspis dana i termina dostupan je prilikom upisa.

Provjerite i iskustva naših polaznika.

Pripreme za maturu 1 na 1

Pripreme za maturu 1 na 1 počinju odmah s početkom školske godine, odnosno kada to tebi najbolje odgovara. Možeš upisati predmet ili predmete koje želiš i dogovoriti svoj individualizirani raspored rada.

Predmeti Termini: Lokacija
Matematika Kada tebi najbolje odgovara
Fizika Kada tebi najbolje odgovara
Kemija Kada tebi najbolje odgovara
Biologija Kada tebi najbolje odgovara
Engleski jezik Kada tebi najbolje odgovara
Hrvatski jezik Kada tebi najbolje odgovara

Upiši pripreme u ovom ciklusu

Pripreme za maturu 3 na 1

Pripreme za maturu 3 na 1 počinju odmah s početkom školske godine, odnosno kada to tebi i tvojoj ekipi najbolje odgovara. Zajedno sa svojim prijateljima možeš upisati predmet ili predmete koje želite i prilikom upisa dogovoriti raspored i tempo rada.

Predmeti Termini: Lokacija
Matematika Kada tebi najbolje odgovara
Fizika Kada tebi najbolje odgovara
Kemija Kada tebi najbolje odgovara
Biologija Kada tebi najbolje odgovara
Engleski jezik Kada tebi najbolje odgovara
Hrvatski jezik Kada tebi najbolje odgovara

Upiši pripreme u ovom ciklusu

Početak u studenome – 18. 11. 2017. – vikendom

Termin priprema koji započinje u studenome namijenjen je maturantima koji žele pravovremeno započeti s pripremama! Unutar ovog temina nastava se održava subotama sa optimalnim brojem sati nastave dnevno. Nastava započinje 18.11.2017. te učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici, mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine. Preostali izborni predmeti dostupni su u kasnijim terminima!

Početak u studenome
Dostupni predmeti u ovom terminu Lokacije održavanja Koncept održavanja
Matematika A razina

Nastava subotama u optimalnoj satnici

Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja

Sveukupno nacionalno provodimo pripreme u 9 gradova.

Matematika B razina
Hrvatski A razina
Hrvatski B razina
Engleski A razina
Engleski B razina

Upiši pripreme u ovom ciklusu

Početak u siječnju – 13. 01. 2018. – vikendom

Termin priprema u siječnju namijenjen je maturantima koji se za polaganje državne mature žele početi pripremati početkom drugog polugodišta. Unutar ovog termina nastava se održava subotama i/ili nedjeljama s optimalnim brojem sati nastave dnevno. Nastava počinje 13.01.2018., a učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici, mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine. Također, mogu odabrati i bilo koju kombinaciju obveznih predmeta, ali i najtraženije izborne predmete – fizikukemiju i biologiju. Ostali izborni predmeti dostupni su u kasnijim terminima!

Početak u siječnju
Dostupni predmeti u ovom terminu Lokacije održavanja Koncept održavanja
Matematika A razina

Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja

Sveukupno nacionalno provodimo pripreme u 9 gradova

Matematika B razina
Hrvatski A razina
Hrvatski B razina
Engleski A razina
Engleski B razina
Biologija
Kemija
Fizika

Upiši pripreme u ovom ciklusu

Početak u veljači – 03. 02. 2018. – vikendom

Termin priprema koji započinje u veljači namijenjen je maturantima koji žele započeti s pripremama početkom drugog polugodišta i savladavati gradivo nešto bržim tempom! Unutar ovog termina nastava se održava subotama i/ili nedjeljama s optimalnim brojem sati nastave dnevno. Nastava započinje 03.02.2018.  te učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine te bilo koju njihovu kombinaciju, ali i najtraženije izborne predmete, fizikukemiju i biologiju prema zahtjevima fakulteta. Preostali izborni predmeti dostupni su u kasnijim terminima!

Početak u veljači
Dostupni predmeti u ovom terminu Lokacije održavanja Koncept održavanja
Matematika A razina

Nastava subotama i/ili nedjeljama u optimalnoj satnici

Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja

Sveukupno nacionalno provodimo pripreme u 9 gradova.

Matematika B razina
Hrvatski A razina
Hrvatski B razina
Engleski A razina
Engleski B razina
Njemački A razina
Njemački B razina
Fizika
Biologija
Kemija

 

Upiši pripreme u ovom ciklusu

Početak u ožujku – 29. 03. 2018. – preko praznika i vikendom do mature

Termin priprema koji započinje u ožujku, zadnji je termin početka priprema za maturu i namijenjen je maturantima koji se žele intenzivno pripremati u što kraćem vremenu! Unutar ovog termina nastava se održava subotama i nedjeljama te tijekom proljetnih praznika sa optimalnim brojem sati nastave dnevno. Nastava započinje 29.03.2018. te učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine te bilo koju njihovu kombinaciju, ali i najtraženije izborne predmete, fizikukemiju i biologiju, informatiku te psihologiju i politiku i gospodarstvo, a prema zahtjevima fakulteta.

Početak u ožujku
Dostupni predmeti u ovom terminu Lokacije održavanja Koncept održavanja
Matematika A razina

Nastava subotama i/ili nedjeljama i tijekom proljetnih praznika u optimalnoj satnici

Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja te informatika, psihologija i politika i gospodarstvo

Matematika B razina
Hrvatski A razina
Hrvatski B razina
Engleski A razina
Engleski B razina
Njemački A razina
Njemački B razina
Fizika
Biologija
Kemija
Psihologija
Politika i gospodarstvo
Informatika

Upiši pripreme u ovom ciklusu

Termini prijemnih ispita

Pripreme za polaganje prijemnih ispita održavaju se samo u Zagrebu. Termini su prilagođeni prirodi i zahtjevima ispitnog gradiva, dinamici školske godine i raspoloživom vremenu polaznike te očekivanim terminima prijemnih ispita u idućoj godini.

Fakulteti: Termini: Lokacija
Arhitektonski fakultet Pod proljetnim praznicima
Medicinski fakultet  Neposredno prije ispita
Filozofski fakultet Neposredno prije ispita

Upiši pripreme u ovom ciklusu

Početak u svibnju – 24. 05. 2018.

Još ima vremena da svladaš gradivo za državnu maturu i upišeš željeni fakultet, ali moraš djelovati brzo i na vrijeme. Upiši posebne INTENZIVNE PRIPREME  U SVIBNJU U ZAGREBU za maturu, namijenjene kandidatima koji žele u malim grupama u kratkom roku proći po ključnim poglavljima i zadacima iz predmet koje će polagati, te naglaskom na esejima.

Unutar intenzivnih priprema za državnu maturu, možeš upisati obvezne predmete: Matematiku A i B razinu, Hrvatski A razinu, Engleski A razinu, te izborne predmete Fiziku, Biologiju i Kemiju. Intenzivne pripreme kreću 24. svibnja.

Cjelokupni pristup je instrukcijski – radi se u malim grupama! Prema rezultatima postojećih inicijalnih ispita za maturu kreira se prilagođeni program rada za konkretnu grupu te učenici tako dobivaju ciljano ono gradivo koje im treba.

Pripazi da kombinacija koju odabereš bude usklađena sa uvjetima upisa na fakultet koji si odabrao! Ako imaš pitanja, kontaktiraj nas!

SAZNAJ SVE O INTENZIVNIM PRIPREMAMA U SVIBNJU!

Upiši pripreme u ovom ciklusu

Početak u kolovozu – 17. 08. 2018. – jesenski rok

Iskoristi rani popust od 15% za upis do 23. 7.!

Unutar priprema za državnu maturu za jesenki rok, možeš upisati bilo koji od obveznih predmeta: Matematiku, Hrvatski i Engleski na obje razine ili kombinaciju tih predmeta (AAA, ABA, BAB, BBB…).

Pripazi da kombinacija koju odabereš bude usklađena sa uvjetima upisa na fakultet koji si odabrao! Ako imaš pitanja, kontaktiraj nas!

SAZNAJ SVE O PRIPREMAMA ZA JESENSKI ROK DRŽAVNE MATURE!

Upiši pripreme u ovom ciklusu