MATEMATIKA NA DRŽAVNOJ MATURI…

Matematika tijekom cijelog školovanja, a tako i na državnoj maturi, ima poseban status među predmetima i često se percipira vrlo teškom i zahtjevnom. Na državnoj maturi učenici se uglavnom odlučuju za osnovnu razinu ispita, vjerojatno s logikom kako je bolje proći na osnovnoj, nego pasti na višoj razini, bez obzira na to što ona u postupku upisa nosi više bodova. Ali ni to nije garancija jer rezultati pokazuju da i na osnovnoj razini ima dosta negativnih ishoda, odnosno padova. […]