24knjizicePripremi se za državnu maturu uz priručnike Algebre i 24 sata za tri obavezna predmeta:

Hrvatski jezik, Engleski jezik i Matematiku!

[lajk]

Knjižice u izdanju Algebre i 24 sata osmišljene su kao dodatni materijal učenicima za kvalitetnu pripremu ispite državne mature i pomoć pristupnicima pri demistifikaciji samih ispita.

Straha nema, ako se dobro upoznaš s onim što te očekuje na maturi i na vrijeme savladaš ono što ti je potrebno za uspješno polaganje ispita!

Svi vole tijekom učenja riješiti što više konkretnih zadataka koji su se pojavljivali na prošlim rokovima kako bi stekli potpuni uvid u ono što ih čeka.

Algebra i 24 sata donose ti knjižice s nizom zadataka s prošlih matura uz rješenja, ali i detaljna objašnjenja uz komentare za rješavanje i to  iz hrvatskog jezika, matematike i engleskog jezika.

Potraži komplet priručnika u Algebrinim poslovnicama! Dođi u:

  • Zagreb – Ilica 242, tel: 01 2332 861, matura@algebra.hr
  • Split – Put brodarice 6, u sklopu TC Joker (ulaz između kafića Lobby i fastfooda Rizzo) – 2.kat, tel: 021 444 555, matura@algebra.hr
  • Osijek – Reisnerova 74, tel: 031 373 400, matura@algebra.hr
  • Rijeku – Korzo 24a, tel: 051 214 036, matura@algebra.hr
  • Zadar – Špire Brusine 16, tel: 023 315 888, matura@algebra.hr
  • Dubrovnik – Vukovarska 19, tel: 020 295 333, matura@algebra.hr
  • Pulu – Ciscuttijeva 2, tel: 052 350 380, matura@algebra.hr
  • Slavonski Brod – P.Krešimira IV 32b, tel: 035 296 496, matura@algebra.hr
  • Kutinu – S. Radića 3, tel: 044 541 703, matura@algebra.hr
  • Sisak – S. i A. Radića 42, tel: 044 541 700, matura@algebra.hr

MATEMATIKA na državnoj maturi
Ovaj je priručnik zamišljen kao pomoć pristupnicima pri demistifikaciji ispita iz matematike na državnoj maturi. Na više od sto stranica donosi niz reprezentativnih zadataka sa starih matura i vodi te do rješenja kroz opisane postupke i to u nekim zadacima i kroz više mogućih načina rješavanja. Ova knjižica također sadrži i informacije o ispitu te savjete kako što uspješnije riješiti ispit iz matematike.

Ispit iz matematike slovi kao jedan od najtežih ispita na državnoj maturu. To je pisani ispit koji se piše bez stanke i traje 150 minuta za osnovnu (B) razinu, odnosno 180 minuta za višu (A) razinu. Osnovna razina ispita sadrži 28, a viša razina ispita sadrži 30 zadataka podijeljenih prema tipovima zadataka u ispitne cjeline. Poznato je da je viša razina dosta teža, ali nemoj podcijeniti ni težinu ispita na B razini jer rezultati prijašnjih godina pokazuju da nije baš jednostavno!

AUTORI: Marina Ninković, prof., Vesna Ovčina, prof.,  

CIJENA: komplet (hrvatski + matematika + engleski) = 39.90 kn

Demo poglavlje
Izmjeri znanje

HRVATSKI JEZIK na državnoj maturi
Ovaj priručnik zamišljen je kao pomoć pristupnicima, ali i kao priručnik koji će pomoći i ostalim članovima obitelji maturanata da steknu bolji uvid u sadržaj i način ispitivanja na testu iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi. U javnosti se zadnjih godina dosta raspravljalo o nekim pitanjima čitanja i razumijevanja teksta, stoga ovaj priručnik, ne samo da donosi odgovore na pitanja, već su pitanja i detaljno obrazložena te je navedeno i područje ispitivanja (npr. teorija književnosti, povijest književnosti, čitanje i razumijevanje teksta, jezik itd.). Pristupnici koji se dobro upoznaju s onime što ih očekuje u testu iz Hrvatskoga jezika i na vrijeme savladaju sve potrebne vještine, bit će opušteniji i sigurniji u sebe te će uspješno položiti državnu maturu.

Ispit iz hrvatskoga jezika podijeljen je u dva dijela koji imaju isti udio u konačnoj ocjeni (udio svakog dijela je 50% ukupne ocjene). Prvi dio ispita uključuje pisanje eseja (što većina učenika doživljava vrlo zahtjevnim), a u drugom dijelu ispituje se znanje književnosti i jezika.

AUTOR: Danijela Filipović Bojanić, prof.,  

CIJENA: komplet (hrvatski + matematika + engleski) = 39.90 kn

Demo poglavlje
Izmjeri znanje

ENGLESKI JEZIK na državnoj maturi
Ovaj je priručnik zamišljen kao pomoć pristupnicima pri demistifikaciji ispita iz engleskoga jezika na državnoj maturi. „Tips and tricks“ mogao bi biti drugi naziv za ovu knjižicu koja te vodi kroz koncept i vrste zadataka na ispitu državne mature te savjetuje kako dobro riješiti zadatke, a osobito kako kvalitetno napisati esej. U knjižici ćeš naći i primjere sastavaka i dobro napisanog raspravljačkog eseja te objašnjenje kako se esej boduje i na što treba paziti. Rješavanjem niza zadataka čitanja i slušanja imaš priliku usavršiti vještinu razumijevanja i odgovaranja na pitanja, a ako zapneš čekaju te rješenja i detaljna objašnjenja.

Ispit iz engleskog jezika zamišljen je na način da provjerava jezičnu kompetenciju u čitanju, pisanju i slušanju, a bazira se na nastavnom planu i programu gimnazija i četverogodišnjih srednjoškolskih programa s najmanjom satnicom. S obzirom na to da satnica nastave u svim srednjim školama nije identična gimnazijskom programu, potrebno je dodatno savladati vještine i sadržaje u strukovnim i umjetničkim četverogodišnjim školama.

AUTORI: Koraljka Mak, prof., Ivana Prša, prof.,  

CIJENA: komplet (hrvatski + matematika + engleski) = 39.90 kn

Demo poglavlje
Izmjeri znanje

Provjerite što o našoj literaturi za pripremu za polaganje ispita državne mature kažu stručnjaci

Zadaci uz ispit slušanja iz Engleskog jezika

Audio zapis uz ispit slušanja str 27-30

Audio zapis uz zadatak slušanja str 52